Новини

Юристи ІМІ розробили інструкцію для журналістів щодо фіксації судового процесу

Український журналістський фонд

Питання фіксації судового процесу в Україні регулюється відповідними нормами Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а також відповідними процесуальними кодексами, на які опираються судді під час судового провадження для визначення прав учасників процесу, інших осіб, що присутні у залі судового засідання, та представників засобів масової інформації.

Треба мати на увазі, що процесуальні норми можуть дещо звужувати можливості, що передбачені у спеціальному законодавстві, що регулює судоустрій, і саме процесуальні норми будуть застосовуватися судами в окремих видах судових процесів.

У всіх видах судових процесів є можливою фіксація без дозволу суду на портативні аудіотехнічні засобиа ось щодо інших видів портативної чи стаціонарної фіксації судового процесу є свої правила та процесуальні вимоги у кожному з видів провадження – про особливості фіксації судових засідань у кожному з видів судових процесів описано детально далі по кожному з них окремо.

Відповідно до положень ч. 3, 4 та 5 ст.11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”:

“3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання.

  1. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

  1. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених законом” – дана норма закріплює за всіма учасниками судового процесу, особами, що присутні у залі судового засідання, та представниками засобів масової інформації право проводити фіксацію судового процесу (крім його трансляції) за допомогою портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, тобто без клопотання на ухвалення судом такої можливості. Але такі можливості повинні здійснюватися з урахуванням обмежень, установлених законом, у тому числі і спеціальними процесуальними кодексами, де описані свої особливості гласності та відкритості судового процесу у частині можливості його вільного фіксування на портативні чи стаціонарні технічні засоби”.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС (Кодекс адміністративного судочинства України)

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

  1. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.
  2. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно необхідною або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.
  3. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень.

В останньому положенні норма суперечлива щодо того, чи ознака стаціонарності апаратури стосується тільки звукозаписуючих пристроїв, чи усіх видів фіксації, оскільки у першому випадку ухвала суду потрібна для будь-якої (у тому числі і портативної) фото- та відеозйомки та стаціонарного звукозапису, а у другому – тільки для стаціонарних способів фіксації.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ЦПК)

Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду

  1. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Аналогічно до випадку з адміністративним процесом.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (КПК)

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами

  1. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

Аудіозапис портативними засобами допускається без згоди суду, а всі інші види фіксації (крім нотаток) – тільки за ухвалою суду, яка виноситься з урахуванням думки сторін.

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Закон України “Про судоустрій та статус суддів”

Стаття 11 Частина 4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

Проведення у залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду на підставі загальної норми ч. 4 ст. 11 Закону України “Про судоустрій та статус суддів”.

СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Закон України “Про судоустрій та статус суддів”

Стаття 11 Частина 4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

Проведення у залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду на підставі загальної норми ч. 4 ст. 11 Закону України “Про судоустрій та статус суддів”.

Варто звернути увагу!

В українських судах (на офіційних веб-сайтах) часто публікується пам’ятка для представників ЗМІ, громадськості, вільних слухачів щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання і цікавим є, що у різних судах по-різному підходять до тлумачення та правозастосування реалізації принципу гласності та відкритості судового процесу у частині його фіксації присутніми у залі судових засідань за допомогою технічних пристроїв.

Так, наприклад, у відповідній пам’ятці Донецького апеляційного господарського суду визначено, що учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

І зовсім протилежний підхід у деяких інших судах, де категорично заборонена будь-яка фото- та відеофіксація на портативні пристрої без відповідної ухвали суду (наприклад, у Дніпропетровському окружному адміністративному суді та Броварському міськрайонному суді Київської  області).

Проте така різниця знову ж таки будується на відповідних положеннях профільних процесуальних кодексів.

Рекомендації:

  • у відповідності до положень Закону України “Про судоустрій та статус суддів” щодо гласності та відкритості судового процесу уніфікувати положення відповідних процесуальних кодексів для забезпечення максимальної відкритості судів та суддів;
  • розробка та оприлюднення відповідних пам’яток судами України для ознайомлення журналістами, працівниками ЗМІ, а також вільними слухачами (якими можуть бути блогери, наприклад, що також фіксуватимуть судовий процес).