Новини

Створення Міністерства інформації підтримують 41,6% українців, не підтримують – 35,1%

Український журналістський фонд

41,6% повнолітніх українців у цілому підтримують створення Міністерства інформації, яке має займатись інформаційною політикою держави, а 35,1% – у цілому не підтримують. Про це свідчать результати опитування, проведеного центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка з 12 по 19 грудня*.

При цьому 11,8% опитаних повністю схвалюють створення Мінінформу, 29,8% – скоріше схвалюють, 20,6 – скоріше не схвалюють, 14,5% – повністю не схвалюють. Ще 23,3% опитаних не визначилися з відповіддю.

У цілому позитивним майбутній вплив Мінінформу на свободу слова в Україні вбачають 43,4% респондентів, у цілому негативним – 34,2%.

При цьому, на думку 14,7% респондентів уплив новоствореного міністерства на свободу слова буде позитивним, ще 28,7% вважають, що він буде скоріше позитивним, 19,7% – скоріше негативним, 14,5% – негативним. Ще 22,3% опитаних не визначилися з відповіддю.

Найвищою є підтримка створення Міністерства інформації на заході України, найнижчою – на сході. Серед тих, хто підтримує цей крок влади переважають люди молодшого і середнього віку.

Нещодавно в України було створено Міністерство інформації, яке має займатись інформаційною політикою держави. Скажіть, як ви ставитись до створення цього міністерства?

Повністю схвалюю (підтримую)

11,8

Скоріше, схвалюю

29,8

Скоріше, не схвалюю

20,6

Повністю не схвалюю

14,5

Важко відповісти

23,3

 

 

Регіон опитування

Загалом

Захід

Центр

Північ

Схід

Південь

Донбас

м. Київ

Підтримую

61,2

48,4

43,2

29,1

33,2

17,4

31,3

41,8

Не підтримую

24,5

35,8

27,3

43,1

45

47,2

30,7

34,9

Важко відповісти

14,3

15,8

29,5

27,8

21,8

35,4

38

23,4

 

 

Вік респондента

Освіта респондента

Зага-лом

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Початкова освіта

Базова освіта

Повна загальна середня освіта

Базова вища освіта

Вища освіта

Маю вчений ступінь

Підтримую

44,6

42,3

45,5

36,3

39,8

21,9

44,3

42

43

41,9

25

41,8

Не підтримую

32,3

34,6

33,8

41,5

34

22,3

28,1

34

37,3

35,1

49

34,9

Важко відповісти

23,1

23,1

20,6

22,2

26,2

55,8

27,6

24,1

19,7

23

26,1

23,4

 

На вашу думку, яким буде вплив новоствореного Міністерства інформації на свободу слова в Україні?

Позитивний

14,7

Скоріше, позитивний

28,7

Скоріше, негативний

19,7

Негативний

14,5

Важко відповісти

22,3

 

 

Регіон опитування

Зага-  лом

Захід

Центр

Північ

Схід

Південь

Донбас

м. Київ

Позитивний

62,0

51,9

44,3

29,4

36,7

22,2

32,0

43,6

Негативний

25,2

35,2

25,8

40,7

39,0

57,6

28,7

34,1

Важко відповісти

12,8

12,9

29,9

29,9

24,3

20,1

39,3

22,3

 

 

Вік респондента

Освіта респондента

Зага-лом

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Початкова освіта

Базова освіта

Повна загальна середня освіта

Базова вища освіта

Вища освіта

Маю вчений ступінь

Позитивний

47,0

44,6

45,4

37,7

42,2

31,0

45,1

44,1

43,2

44,2

36,7

43,6

Негативний

31,3

34,0

34,8

41,5

31,6

17,5

28,1

33,5

35,5

35,3

44,0

34,1

Важко відповісти

21,6

21,3

19,8

20,8

26,2

51,5

26,7

22,4

21,3

20,5

19,2

22,3

 

* Опитування проводилося центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка з 12 по 19 грудня 2014 р. в усіх областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося. Всього було опитано 2102 респондента віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГО «Телекритика», створення в Україні міністерства, що буде відповідати за контроль інформаційного простору, підтримують 36,8% респондентів¸ не підтримують – 21,6%, не визначилися з відповіддю – 35,1%.

 

«Телекритика»